אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

כולנו (בקואליציה)

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

ועדות: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (נוכחות: 78%) | ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (נוכחות: 78%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+