מיכאל אורן

מיכאל אורן

כולנו (בקואליציה)

סגן שר במשרד ראש הממשלה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+