ליאור אדרי

ליאור אדרי

ש”ס בכנסת ה־19 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

משוב א- א+