סתיו שפיר

סתיו שפיר

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

ועדות: הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור (נוכחות: 100%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+