איציק שמולי

איציק שמולי

ועדות

  • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 02/05/2018

    הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-02/05/2018

    ועדת הכספים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-07/02/2018

    הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תעסוקת ערבים ושוויון חברתי"

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 24/01/2018

    ועדת החינוך, התרבות והספורט

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-07/11/2017

    ועדת המשנה לספורט

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017

    הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017 עד 24/07/2017

    הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-07/03/2017

    ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבנין

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015

    הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

    ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

    ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015

    ועדת המשנה לצער בעלי חיים

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015

    ועדת המשנה לצער בעלי חיים

    יו"ר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015

    הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015

    ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015

    ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

    ועדת הכלכלה

    חבר ועדה

  • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

    הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

    מ"מ חבר ועדה

  • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

    ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

    חבר ועדה

סיעות

  • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

    העבודה

    חבר/ת סיעה

  • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

    המחנה הציוני

    חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים