עפר שלח

עפר שלח

יש עתיד (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 14%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+