אלעזר שטרן

אלעזר שטרן

יש עתיד (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכנסת (נוכחות: 27%) | ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 16%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+