אלעזר שטרן

אלעזר שטרן

תפקידים

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  התנועה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ16/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לטיפול ולתקצוב נושא השמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ10/09/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לפריפריה והתיישבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ10/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ18/03/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ20/11/2013 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - כספים) לקידום התחרות בענף המזון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסיה הדרוזית והצ'רקסית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ15/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (כלכלי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ22/01/2014 עד 22/01/2014

  ועדת המשנה למאבק בהון השחור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ22/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בהון השחור

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ17/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה-כספים) לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ17/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חו"ב-חוקה) לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למגזר הערבי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ04/09/2015

  יש עתיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ12/10/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ12/10/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ25/04/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ04/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ18/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1181)

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים