יואל רזבוזוב

יואל רזבוזוב

יש עתיד (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות (נוכחות: 54%) | הוועדה המיוחדת לפניות הציבור (נוכחות: 4%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+