מיקי רוזנטל

מיקי רוזנטל

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכספים (נוכחות: 47%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+