מיכל רוזין

מיכל רוזין

מרצ (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 27%) | הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור (נוכחות: 17%)

אותות: אות הפרלמנטר (מרץ 5, 2014)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+