רינה פרנקל

רינה פרנקל

יש עתיד בכנסת ה־19 (חכ בעבר)

חברת כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+