יעקב פרי

יעקב פרי

יש עתיד (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכלכלה (נוכחות: 40%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+