יעקב פרי

יעקב פרי

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015 עד 11/02/2018

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה לתכנון לאומי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 09/02/2018

  יש עתיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015 עד 09/02/2018

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/11/2015 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/02/2016 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/03/2015 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/02/2017 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/11/2017 עד 09/02/2018

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/12/2017 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים יעודיים), התשע"ח-2017 (פ/4143/20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ18/03/2013 עד 04/12/2014

  המדע והטכנולוגיה

  שר

 • הכנסת ה19 מ13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים