אראל מרגלית

אראל מרגלית

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכספים (נוכחות: 19%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+