מרב מיכאלי

מרב מיכאלי

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הכנסת (נוכחות: 36%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+