מיקי לוי

מיקי לוי

תפקידים

 • הכנסת ה19 מ18/03/2013 עד 04/12/2014

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  סגן שר

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  יש עתיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 31/05/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ24/06/2015 עד 28/07/2015

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ06/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945)

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים