מרדכי יוגב

מרדכי יוגב

הבית היהודי (בקואליציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 57%) * | ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות (נוכחות: 20%) | ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 15%) | הוועדה המיוחדת לזכויות הילד (נוכחות: 8%)

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (דצמ' 23, 2015)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+