יעל גרמן

יעל גרמן

יש עתיד (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 34%) | ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 28%) | הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור (נוכחות: 21%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+