חיליק בר

חיליק בר

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול (נוכחות: 11%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+