נפתלי בנט

נפתלי בנט

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2015

  הבית היהודי

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 09/10/2015

  הבית היהודי

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 09/10/2015

  הבית היהודי

  יו"ר סיעה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  הבית היהודי

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-07/12/2015

  החינוך

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-07/12/2015

  התפוצות

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 06/12/2015

  החינוך

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 06/12/2015

  התפוצות

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  התפוצות

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  הכלכלה והתעשייה

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  לשירותי דת

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  התפוצות

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  הכלכלה והתעשייה

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  לשירותי דת

  שר

קוד המקור של הנתונים