מיכל בירן

מיכל בירן

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (נוכחות: 16%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+