אכרם חסון

אכרם חסון

כולנו (בקואליציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 23%) | הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי (נוכחות: 0%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+