מסעוד גנאים

מסעוד גנאים

הרשימה המשותפת (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 27%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+