יעקב (כצל`ה) כ”ץ

יעקב (כצל`ה) כ”ץ

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  האיחוד הלאומי

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת חינוך ופנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  משנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדה מיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  האיחוד הלאומי

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-02/08/2009 עד 02/08/2011

  ועדה מיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים

קוד המקור של הנתונים