מנחם אליעזר מוזס

מנחם אליעזר מוזס

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/06/2015

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 09/02/2011

  משותפת כלכלה וכנסת לדיון בהצ"ח לתיקון פקודת תעבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 09/02/2011

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/12/2009 עד 05/02/2013

  משותפת ועדת החינוך והכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 14/02/2011

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 14/02/2011

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 09/02/2011

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  סגן שר

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2011 עד 05/02/2013

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 09/02/2011

  יהדות התורה

קוד המקור של הנתונים