מנחם אליעזר מוזס

מנחם אליעזר מוזס

יהדות התורה (בקואליציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 14%) * | הוועדה המיוחדת לפניות הציבור (נוכחות: 9%) | ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 6%)

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+