אורלי לוי-אבקסיס

אורלי לוי-אבקסיס

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 15/03/2017

  ישראל ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ09/07/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ13/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה18 מ09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה19 מ22/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ31/03/2009 עד 04/05/2009

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה18 מ06/05/2009 עד 05/02/2013

  לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה18 מ18/06/2012 עד 05/02/2013

  לזכויות הילד

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה18 מ27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה18 מ04/05/2009 עד 05/02/2013

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה18 מ05/08/2009 עד 05/02/2013

  ו. משנה להצ"ח הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015 עד 23/05/2016

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ24/06/2015 עד 12/01/2016

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/07/2015 עד 24/05/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח עבודת נשים (תיקון- תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) (פ/3473), הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/07/2015 עד 23/05/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ27/07/2015 עד 23/05/2016

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/10/2015

  ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/03/2015 עד 24/05/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/05/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/05/2015

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/03/2017

  ,

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ17/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/03/2017

  ,

  יו"ר סיעה

קוד המקור של הנתונים