דני דנון

דני דנון

הליכוד (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: סנקציה מועדת האתיקה (יולי 22, 2014)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+