יריב לוין

יריב לוין

תפקידים

 • הכנסת ה19 מ09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה18 מ24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה19 מ02/06/2014 עד 01/01/2015

  ועדת הכנסת

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ23/02/2011 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (חוקה - כנסת) להצעות חוק יסוד: משאל עם

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ02/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (כנסת-כספים) לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ01/01/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ09/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה - יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ21/10/2013 עד 31/03/2015

  משותפת חו"ב וחוקה לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ21/10/2013 עד 31/03/2015

  משותפת חו"ב וחוקה לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה19 מ21/05/2013 עד 04/11/2013

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ22/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ30/11/2010 עד 05/02/2013

  משותפת כלכלה וכנסת לדיון בהצ"ח לתיקון פקודת תעבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ21/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת עבודה-כנסת לדיון בהצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ11/05/2009 עד 19/10/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ02/06/2009 עד 07/12/2009

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה19 מ09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ08/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ08/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ23/02/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ09/11/2011 עד 21/11/2011

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה18 מ03/08/2009 עד 05/02/2013

  הכנסת

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה18 מ07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015

  התיירות

  שר

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015 עד 25/05/2015

  לביטחון הפנים

  שר

 • הכנסת ה20 מ14/05/2015

  האחראי על תיאום בין הממשלה לבין הכנסת

  שר

קוד המקור של הנתונים