משה יעלון

משה יעלון

הליכוד (חכ בעבר) |סיעות קודמות +

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (יולי 22, 2014) | התראה או נזיפה מועדת האתיקה (נוב' 9, 2011)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מליאה

משוב א- א+