רוברט טיבייב

רוברט טיבייב

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-24/10/2018 עד 05/12/2018

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא חלל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/09/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לפיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2011 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/01/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה למאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה התש"ע - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  משותפת לפנים ועלייה לנושא: "זירוז עליית בני הפלשמורה"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולעלייה להצ"ח העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/05/2009 עד 01/08/2011

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-04/09/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לפיתוח הנגב והגליל

 • הכנסת ה-18 מ-24/01/2011 עד 02/08/2011

  ועדת משנה למאבק בתאונות הדרכים

קוד המקור של הנתונים