נחמן שי

נחמן שי

המחנה הציוני (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 (נוכחות: 100%) | הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי (נוכחות: 14%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 7%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+