לאון ליטינצקי

לאון ליטינצקי

ישראל ביתנו בכנסת ה־19 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+