שכיב שנאן

שכיב שנאן

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-14/02/2012 עד 05/02/2013

  העצמאות

 • הכנסת ה-17 מ-28/05/2008 עד 24/02/2009

  עבודה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-25/07/2012 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לכלכלה ולכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי רווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/02/2012 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/02/2012 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/02/2012 עד 25/07/2012

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים