שלמה (נגוסה) מולה

שלמה (נגוסה) מולה

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-10/02/2008 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וקידום מעמד האישה לחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2010 עד 03/12/2012

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/09/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/05/2009 עד 05/02/2013

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/05/2009 עד 20/07/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 01/08/2009

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 04/05/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת משנה למאבק בסחר בנשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 03/08/2011

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/07/2008 עד 30/07/2008

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/06/2008 עד 22/07/2008

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/02/2008 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/02/2008 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/02/2008 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-18/02/2007 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/06/2008

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

קוד המקור של הנתונים