ליה שמטוב

ליה שמטוב

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לכלכלה ולכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2011 עד 02/02/2011

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  משותפת לפנים ועלייה לנושא: "זירוז עליית בני הפלשמורה"

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולעלייה להצ"ח העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/03/2007 עד 05/03/2008

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/03/2007

  הכנסת

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 08/11/2010

  העלייה, הקליטה והתפוצות

 • הכנסת ה-17 מ-11/03/2008 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים