חיים אמסלם

חיים אמסלם

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 19/03/2012

  משנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  משותפת פנים-עבודה לנושא סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/08/2009 עד 07/12/2010

  ו. משנה להצ"ח הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 07/12/2010

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 07/12/2010

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 07/12/2010

  לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/02/2009 עד 23/02/2011

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2008 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת מדע - חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 19/05/2008

  ו. משנה לעניין הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2007 עד 24/02/2009

  משותפת פנים ועבודה בנושא העליה בתחלואת הסרטן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 19/05/2008

  ו. משנה למעקב אחר הצ"ח הביטוח הלאומי תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי פ/357 פ/495 פ/1774

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 19/05/2008

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 19/05/2008

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/05/2008

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 03/07/2008

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 19/05/2008

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 03/07/2008

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

קוד המקור של הנתונים