רוברט אילטוב

רוברט אילטוב

ישראל ביתנו (באופוזיציה) |סיעות קודמות +

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 (נוכחות: 66%) | ועדת הכנסת (נוכחות: 31%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 14%) * | הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות), בהצ"ח בעניין תקופת לידה והורות ובהצ"ח התכנון והבנייה (תיקון-דיור בהישג יד) (פ/3029) (נוכחות: 1%)

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+