סטס מיסז`ניקוב

סטס מיסז`ניקוב

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 31/03/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/11/2008 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/07/2008 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לענין העסקים הקטנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכספים ופנים-פרק י"ג-דתות-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/04/2006 עד 21/03/2007

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-02/04/2008 עד 23/07/2008

  משותפת כספים-כלכלה - סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 23/07/2008

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 23/07/2008

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 23/07/2007

  הכספים

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2006 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לענין העסקים הקטנים

קוד המקור של הנתונים