אלכס מילר

אלכס מילר

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-06/08/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-18/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לקידום זכויות האוכלוסיה הדרוזית והצ'רקסית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-18/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-18/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בהון השחור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת (חינוך+מעמד האישה) לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ו.משותפת חינוך-עליה להצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת החינוך והכספים לנושא הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת פנים - חינוך לנושא הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 10/11/2010

  ועדת משנה לפנסיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 20/07/2009

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2009 עד 07/12/2010

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 10/11/2010

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך ופנים לדין רציפות-חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - הוועדה לביקורת המדינה וועדת המדע בנושא פרוייקט המרכב"ה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-26/02/2007 עד 24/02/2009

  משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא קידום מו"פ של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 30/01/2007

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה וחינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 30/05/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2006 עד 03/02/2008

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-18/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

 • הכנסת ה-18 מ-06/06/2011 עד 13/06/2012

  ועדה משותפת (חינוך+מעמד האישה) לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

 • הכנסת ה-18 מ-08/11/2010 עד 12/06/2012

  החינוך, התרבות והספורט

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2009 עד 10/11/2010

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

 • הכנסת ה-17 מ-23/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא קידום מו"פ של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

קוד המקור של הנתונים