ישראל חסון

ישראל חסון

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/12/2014

  קדימה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 18/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 18/12/2014

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 18/12/2014

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2012 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/01/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה למאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתקשורת ושידורים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/06/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולחינוך לפרק י"ד: רשות השידור בהצ"ח ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/06/2008 עד 24/02/2009

  ועדת משנה למעקב אחר יישום הרפורמה בעמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-22/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחוקה וחו"ב לעניין חוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/11/2008

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-18/08/2008 עד 24/11/2008

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים