סופה לנדבר

סופה לנדבר

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-17/01/2006 עד 08/02/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2018

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/11/2018

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/11/2018

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/05/2016 עד 08/06/2016

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015 עד 30/05/2016

  ועדת המשנה לספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 08/06/2016

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 08/06/2016

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 28/10/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 31/03/2009

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/03/2008 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 26/02/2008

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  לעניין הקמת בית חולים באשדוד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים ועבודה לדיון בהצ"ח הגנה על עובדים בשעת חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת שראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  ו. משנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 26/02/2008

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/02/2001 עד 19/03/2001

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/12/2000 עד 21/08/2002

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-24/11/1999 עד 17/02/2003

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 11/12/2000

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 14/10/2002

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 24/11/1999

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-30/05/2016 עד 18/11/2018

  שרה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 10/05/2015

  שרה

 • הכנסת ה-19 מ-15/10/2013 עד 31/03/2015

  שרה

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 15/10/2013

  שרה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שרה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שרה

 • הכנסת ה-15 מ-12/08/2002 עד 02/11/2002

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

קוד המקור של הנתונים