עתניאל שנלר

עתניאל שנלר

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-18/07/2012 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 03/08/2011

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/10/2009 עד 05/02/2013

  מעקב ביצוע המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית בנושא: טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/05/2009 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 25/01/2011

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - תחבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 11/06/2008

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/05/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחוקה וחו"ב לעניין חוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  לנושא דו"ח מבקר המדינה על ההתנתקות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 24/02/2009

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/07/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לשרותי דת

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-27/05/2009 עד 25/01/2011

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-17 מ-17/12/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - תחבורה

קוד המקור של הנתונים