אביגדור יצחקי

אביגדור יצחקי

קדימה בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+