אבי (משה) דיכטר

אבי (משה) דיכטר

הליכוד (בקואליציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדת החוץ והביטחון

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 71%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+