עוזי לנדאו

עוזי לנדאו

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-16/05/2005 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-06/04/2005 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-15/07/1998 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 07/06/1989

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-15/10/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2012 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 17/01/2012

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 28/10/2004

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 27/02/2003

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 07/03/2001

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

קוד המקור של הנתונים