זאב אלקין

זאב אלקין

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  משותפת כלכלה חינוך לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-12/11/2014 עד 31/03/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-16/06/2014 עד 31/03/2015

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-11/06/2014 עד 11/06/2014

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-12/05/2014 עד 03/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 19/03/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/09/2012 עד 05/02/2013

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא חלל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/12/2010 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/11/2009 עד 05/02/2013

  משותפת של חוקה - חו"ב לדיון בהצ"ח האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה ולעלייה להצ"ח העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ו.משותפת של ועדת החו"ב וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 04/05/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 31/03/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך ופנים לדין רציפות-חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך-כספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2007 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-27/02/2007 עד 24/02/2009

  לעניין הקמת בית חולים באשדוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת פנים וכספים - אלימות אזרחים כלפי ראשי רשויות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לכלכלה וכספים-ט"ז-שונות-71-72-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 29/12/2008

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-01/08/2016 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-30/05/2016 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/05/2016

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-12/11/2013 עד 12/05/2014

  סגן שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 11/11/2013

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

 • הכנסת ה-19 מ-01/01/2015 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  משותפת כלכלה חינוך לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

 • הכנסת ה-19 מ-12/05/2014 עד 31/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושא חלל

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת חו"ב-חוקה לנושא פטור מטעמי הכרה דתית

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 22/07/2009

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 03/08/2009

  הכנסת

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 06/04/2009

  הכספים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

קוד המקור של הנתונים