ישראל אייכלר

ישראל אייכלר

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-06/02/2011 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 23/02/2005

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצ"ח שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תעסוקת ערבים ושוויון חברתי"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/03/2017

  ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבנין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/04/2016

  ועדת המשנה לעניין ציר עוקף חוסן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/02/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה–2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-07/07/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/05/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לטיפול באתר קבר הרשב"י והילולת ל"ג בעומר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  משותפת חינוך ופנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/09/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לפיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתחבורה ציבורית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת עבודה-כנסת לדיון בהצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת כלכלה וכנסת לדיון בהצ"ח לתיקון פקודת תעבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/02/2011 עד 05/02/2013

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/02/2011 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/02/2011 עד 05/02/2013

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 23/02/2005

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-24/03/2003 עד 23/02/2005

  הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-29/06/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

 • הכנסת ה-18 מ-20/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לתחבורה ציבורית

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 23/02/2005

  המיוחדת לפניות הציבור

קוד המקור של הנתונים