יעקב מרגי

יעקב מרגי

ש”ס (בקואליציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ועדות: ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 82%) | הוועדה לענייני ביקורת המדינה (נוכחות: 5%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+