יעקב מרגי

יעקב מרגי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ש"ס

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ש"ס

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-02/07/2018

  ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצ"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון-שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/5303/20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 16/11/2016

  ועדת המשנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 27/01/2016

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015 עד 27/01/2016

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/06/2015

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 27/01/2016

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/05/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (מעמד האישה-עבודה) לדיון בהצ"ח למניעת הטרדה מינית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין: הפנסיה בקיבוץ המתחדש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-01/05/2008 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/10/2007 עד 24/02/2009

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 19/05/2008

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  לעניין מיגון יישובי עוטף עזה;מיגון מוסדות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 17/05/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 17/04/2006

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  לאינטרנט וטכנולוגיית המידע

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-02/07/2018

  ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצ"ח הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון-שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/5303/20)

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

 • הכנסת ה-17 מ-08/01/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא תנאיו של חכ"ל סעדיה מרציאנו

קוד המקור של הנתונים