עמרם מצנע

עמרם מצנע

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התנועה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 18/11/2005

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-08/12/2014 עד 31/03/2015

  משותפת כלכלה חינוך לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-27/11/2013 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (חינוך - עליה) לדיון בהצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-חינוך) לדיון בהלס"י בנושא: "נפגעים באירועי ספורט המוניים"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 01/12/2014

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 18/11/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 18/11/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 18/11/2005

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 18/11/2005

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-29/12/2004 עד 18/11/2005

  ועדת משנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/07/2003 עד 18/11/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 18/11/2005

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-27/11/2013 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (חינוך - עליה) לדיון בהצ"ח הרשות לשימור מורשת ישראל

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  החינוך, התרבות והספורט

 • הכנסת ה-16 מ-29/12/2004 עד 18/11/2005

  ועדת משנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

קוד המקור של הנתונים