עמרם מצנע

עמרם מצנע

התנועה בכנסת ה־19 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

אותות: אות הפרלמנטר (מרץ 5, 2014)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+