לאה נס

לאה נס

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-29/06/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - עבודה ומדע לדיון בהצ"ל - בחירת מין הילוד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-09/06/2003 עד 17/04/2006

  המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/06/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לאינטרנט וטכנולוגיית המידע

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-01/04/2009 עד 18/03/2013

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-28/07/2004 עד 17/04/2006

  המדע והטכנולוגיה

קוד המקור של הנתונים